L’empresa amb compromís social Salses Fruits S&P col·labora amb el programa Incorpora des del 2016

L’empresa amb compromís social Salses Fruits S&P col·labora amb el programa Incorpora des del 2016

Francesc Sans, gerent de Salses Fruits S&P, empresa col·laboradora del programa Incorpora.

Les empreses amb compromís social són fonamentals per al desenvolupament del programa Incorpora ja que, gràcies a elles, es promou la integració social de col·lectius vulnerables a través de la millora del seu accés al mercat laboral.

En aquest cas, coneixem com Salses Fruits S&P porta impulsant la formació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió social des de la seva incorporació a la xarxa d’empreses col·laboradores del Grup Incorpora Tarragona el 2016.

Fins ara, Salses Fruits S&P ha facilitat 12 insercions laborals

Francesc Sans, gerent de Salses Fruits S&P, explica que va conèixer el programa gràcies a l’actuació proactiva de la Fundació Ginac, una de les entitats Incorpora de Tarragona. “Van contactar amb mi i em van explicar els seus objectius i valors i no vaig dubtar en col·laborar amb ells”, assegura.

Des de 2016, Salses Fruits S&P, amb l’assessorament de la Fundació Ginac, ha participat en quatre Punts de Formació Incorpora oferint Cursos de Formació Professional d'Operari de Línia, amb els quals ha donat la benvinguda a més de 20 alumnes en pràctiques no laborals en les seves instal·lacions a Figuerola del Camp.

Gràcies a aquestes accions formatives, s’han aconseguit 12 insercions laborals de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social. A més, alguns dels professionals contractats arran del programa Incorpora fa més de set anys que treballen en els seus llocs de treball.

Una col·laboració basada en la coordinació i la proactivitat

El 2022, Salses Fruits S&P va crear un enclavament laboral que ha donat feina a sis persones en risc d’exclusió social, quatre d’elles persones amb discapacitat. “La valoració és molt positiva, ja que hem aconseguit els objectius que teníem prèviament i hem millorat àmpliament el resultat que esperàvem”, expressa amb satisfacció en Francesc Sans.

Treballen de forma conjunta amb els nostres equips. Dins de cada línia, tenen unes tasques assignades i col·laboren amb els nostres treballadors per tal de complir els objectius de producció diaris” comenta el gerent de Salses Fruits S&P sobre la bona integració laboral dels usuaris Incorpora.

Atesa la satisfacció amb els resultats, Salses Fruits S&P manifesta el seu interès per continuar col·laborant en el futur: “El programa Incorpora permet captar persones amb talent i un gran sentit del compromís que podem incorporar a la nostra plantilla sempre que tinguem vacants disponibles”.

En Francesc també destaca positivament la seva experiència amb l’assessorament dels tècnics d’inserció laboral de les entitats Incorpora i descriu la seva relació amb la Fundació Ginac com a excel·lent, gràcies al fet que “la coordinació és constant i molt proactiva. Això permet poder resoldre dubtes o problemes ràpidament i trobar les millors solucions entre tots”.

A més, ha iniciat negociacions per signar un nou conveni de col·laboració amb el programa Incorpora de Fundació ”la Caixa” amb l’objectiu de facilitar la formació professional i la inserció laboral en empreses ordinàries de persones de col·lectius vulnerables, com persones amb certificat de discapacitat, persones migrants i persones de més de 45 anys.

El compromís de les empreses amb RSC trenca barreres i facilita la inserció sociolaboral

“Amb aquesta col·laboració es permet fomentar la inserció laboral de col·lectius que tenen més dificultats d’accedir al mercat laboral. D’aquesta manera, trenquem les barreres que els impedeixen accedir a una feina digne i productiva i generem al mateix temps una consciència social col·lectiva”, conclou Sans, animant a altres empreses a unir-se al programa Incorpora.

L'experiència de Salses Fruits S&P amb el programa Incorpora és un exemple més de com la responsabilitat social corporativa mou a les empreses a contribuir en la integració sociolaboral de col·lectius vulnerables.

Fins ara, en 2023 Incorpora Tarragona ha atès 2.449 persones en risc d’exclusió social i ha impulsat 1.024 insercions laborals, i continua treballant per millorar la vida de les persones en risc d’exclusió social.

Compartir:

linkedin