La Fundació ”la Caixa” llança una nova convocatòria de +Feina per afavorir la inclusió laboral de col·lectius vulnerables

La Fundació ”la Caixa” llança una nova convocatòria de +Feina per afavorir la inclusió laboral de col·lectius vulnerables

+Feina: la resposta davant una necessitat social 

El risc de patir pobresa i/o exclusió social a Espanya és alt, arribant en 2020 al 26,4%, gairebé 4 punts per sobre de la mitjana europea que se situa en el 21,9%.

En aquest context, l'Estat espanyol desenvolupa el Programa FSE+ d'Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita contra la Pobresa per al període 2021-2027, finançat pel Fons Social Europeu, amb l'objectiu, entre altres, de fomentar la inclusió social i reduir la pobresa.

Seguint aquesta línia d'acció, la Fundació ”la Caixa”, com a organisme intermedi del Fons Social Europeu, impulsa la convocatòria +Feina com a resposta a la necessitat de crear mesures concretes per reduir la pobresa a través de l’ocupabilitat de col·lectius vulnerables.

Aquesta convocatoria, compta amb una financiació total de més de 48 M€, dels quals, 33.653.846 € són finançats pel Fons Social Europeu, i 14.672.092,50 € per la Fundació ”la Caixa”.

Com accedir a la convocatòria +Feina 

El termini de sol·licitud per a aquesta convocatòria de +Feina, dirigida a entitats sense ànim de lucreo que impulsin projectes per afavorir la inclusió activa de persones en risc d'exclusió social, s'inicia el 28 de novembre i finalitza l'11 de gener de 2024.

Es valoraran projectes que incloguin els següents aspectes:

  • Itineraris individualitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció sociolaboral.
  • Formació per millorar l'ocupabilitat de les persones, en aquells casos que es consideri oportú.
  • Intermediació laboral i prospecció, orientada al mercat de treball com a element facilitador de l’ocupació.
  • Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.
  • Suport a l'ocupació: en aquells casos en què l'itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d'acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret a aquesta i a l'empresa.

Se subvencionaran projectes de 6 anys de durada que es desenvoluparan anualment dins del període de subvencionalitat de la despesa. Els projectes que se seleccionin obtindran un finançament anual d’entre 85.000 i 120.000 €.

Més información i sol·licitut a la web de +Feina.

Iniciativa cofinanciada per:
  

Compartir:

linkedin