CEOM facilita la inserció laboral d’una persona amb discapacitat intel·lectual a Carex Logistics

CEOM facilita la inserció laboral d’una persona amb discapacitat intel·lectual a Carex Logistics

Olga García, tècnica Incorpora; Miguel Ángel Delgado, encarregat de Carex; Fernando Gómez, usuari Incorpora contractat, i Constantino Carabal, director del Departament Internacional de Carex.

CEOM (associació per a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual), entitat del Grup Incorpora Múrcia, ha facilitat l’acollida en pràctiques no laborals de dues persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa Carex Logistics SL Murcia i la posterior inserció laboral d’un d’ells.

L’empresa murciana treballa amb el Grup Incorpora Múrcia des de l’abril passat, quan es va signar un conveni de col·laboració per fomentar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, en aquest cas, persones amb discapacitat intel·lectual.

Després d’uns mesos de contactes, la companyia va decidir acollir en pràctiques dues persones amb discapacitat intel·lectual procedents de la borsa d’ocupació de CEOM en el lloc de mosso de magatzem, facilitant la seva formació pràctica en un entorn de treball real.

En Fernando en el seu lloc de treball a Carex Logistics SL.

La col·laboració s’ha acabat amb la inserció laboral d’en Fernando per mitjà d’un contracte de treball indefinit, cosa que no només és un èxit per a ell, sinó també per a CAREX, que ha enfortit les seves polítiques de responsabilitat social corporativa per mitjà d’aquesta acció.

La feina amb suport, la resposta a les necessitats d’empreses i persones

La metodologia que fa servir CEOM és la feina amb suport, una tècnica que es fonamenta en una recerca de feina personalitzada, que moltes vegades pràcticament coincideix amb la preparació del candidat per al lloc de treball, cosa que la converteix en un sistema molt àgil i efectiu. La feina amb suport sempre es basa en les necessitats de les persones, de manera que s’aconsegueixen insercions laborals d’acord amb les seves preferències i prioritats.

A més, en aquest mètode cobra una importància especial la implicació activa de les empreses i la intermediació dels tècnics d’inserció en el procés previ i posterior a la inserció de les persones en risc d’exclusió social.

Un altre benefici de la feina amb suport és la recerca de la satisfacció de totes les parts implicades. Per aquest motiu, la comunicació constant és vital per poder-se anar adaptant en funció de les demandes de cadascuna.

CEOM, lluitant per la inserció de les persones amb discapacitat intel-·lectual

L’entitat Incorpora CEOM forma part de Plena Inclusión, una federació d’associacions que treballen per i per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Per aquest motiu, l’entitat adequa el Mètode Incorpora a les necessitats d’aquest col·lectiu vulnerable i l’aplica d’una manera molt específica per poder potenciar la seva ocupabilitat.

Aquesta feina es desenvolupa per mitjà d’activitats a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, que busquen millorar la seva qualitat de vida i la seva integració social i laboral. Així mateix, se’ls dóna assessorament en altres aspectes, com cursos per a persones amb discapacitat intel·lectual, oci, esport i habitatge, entre d’altres, amb l’objectiu de contribuir a fer que assoleixin els seus objectius personals.

D’altra banda, CEOM dóna suport a les empreses socialment responsables que busquen incorporar a la plantilla persones amb discapacitat intel·lectual i les acompanya en altres gestions, com el suport a les memòries d’RSC o l’assessorament en avantatges fiscals per la contractació de col·lectius vulnerables.

  L’entitat Incorpora té una llarga trajectòria en aquest camí en pro de la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual, que ja ha deixat patent en altres acords, com el que va aconseguir la inserció laboral de diversos usuaris d’Incorpora per mitjà de la col·laboració amb el Grupo Elsamex.

Compartir:

linkedin