Usuaris del programa Incorpora participen en un taller sobre economia domèstica

Usuaris del programa Incorpora participen en un taller sobre economia domèstica

Usuaris del programa Incorpora al taller sobre economia domèstica impartit per Voluntaris CaixaBank.

Comunitat Activa - ABD i diversos Voluntaris CaixaBank han impartit un taller sobre economia domèstica destinat als usuaris del programa Incorpora, concretament, a set persones en risc d’exclusió social que busquen la seva inserció laboral i que en l’actualitat compten amb dificultats per assumir i cobrir les seves necessitats bàsiques.

Les persones assistents al taller han estat, majoritàriament, dones en procés d’integració sociolaboral que gestionen i es responsabilitzen de l’economia familiar. La sessió s’ha centrat en tres temes concrets: “com podem estalviar?”, “com controlem ingressos i despeses?” i “com reduïm les despeses i quines podem reduir?”.

El taller ha estat liderat per un dels Voluntaris CaixaBank que, al seu torn, ha estat acompanyat per altres dues persones voluntàries que han dinamitzat la jornada. Aquesta s’ha basat principalment en la participació dels usuaris del programa Incorpora, així com en la mostra d’exemples pràctics perquè puguin ser aplicats ràpidament a la realitat de cada participant.

Eines sobre economia domèstica per als usuaris del programa Incorpora

Comunitat Activa és un projecte de l’Associació Benestar i Desenvolupament dirigit a col·lectius vulnerables que presenten dificultats per a la seva inserció laboral. L’entitat, que pertany al Grup Incorpora Barcelona, ha desenvolupat aquest taller amb la idea d’ajudar que aquestes persones adquireixin tots els coneixements necessaris i bàsics sobre economia domèstica. Aquests coneixements no es treballen de forma concreta, sinó que es confia que les persones els aniran adquirint, però no sempre és així.

En detectar la necessitat entre els usuaris del programa Incorpora, Comunitat Activa - ABD i Voluntaris CaixaBank han procurat donar resposta en el taller a diversos temes d’economia domèstica: ingressos, despeses, pressupost mensual, despeses fixes, despeses variables, despeses opcionals... Uns conceptes de què totes les persones necessiten ser conscients per aconseguir cert control sobre la seva economia.

Durant la sessió, els participants van mostrar el seu interès a posar en pràctica totes les eines facilitades pels Voluntaris CaixaBank i van compartir les seves situacions econòmiques i els seus mecanismes per reduir les despeses. En aquest sentit, van destacar la manca de coneixements en aquest àmbit, assenyalant el factor estructural i social com a fruit d’aquest desconeixement i, d’aquí, la importància d’aquest taller.

Una sessió profitosa que ajudarà l’economia domèstica i la inserció sociolaboral dels seus participants

La resposta dels set participants del taller sobre economia domèstica ha estat tan positiva que des de Comunitat Activa - ABD es valora positivament la possibilitat de realitzar una nova sessió per afavorir més usuaris del programa Incorpora.

Aquest programa, impulsat per la Fundació ”la Caixa” i creat el 2006, persegueix fomentar la inserció sociolaboral dels col·lectius vulnerables en aquelles empreses amb responsabilitat social corporativa.

La formació és un dels pilars elementals durant el procés d’integració de les persones en risc d’exclusió social inscrites a la iniciativa. Per això, els recursos i les accions formatives del programa Incorpora com les d’aquest taller sobre economia domèstica són indispensables per incrementar les possibilitats de la plena integració sociolaboral dels seus participants.

Compartir:

linkedin