La Irene San Juan sobre el programa Incorpora: “L’objectiu és sempre la inserció laboral, per això la relació amb les empreses és fonamental”

La Irene San Juan sobre el programa Incorpora: “L’objectiu és sempre la inserció laboral, per això la relació amb les empreses és fonamental”

La Irene San Juan a la seu de Creu Roja Cantàbria, a Santander.

La Irene San Juan és tècnica d’ocupació a la Creu Roja i des del gener treballa ajudant en la inserció laboral de dones víctimes de violència de gènere a través del programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa”. La seva tasca se centra no només a oferir-los formació, sinó també a acompanyar-les i recolzar-les perquè se sentin més empoderades en el procés cap a aconseguir una ocupació estable.

La característica principal de les participants del programa Incorpora amb qui treballa la Irene és que són dones víctimes de violència de gènere, encara que, segons detalla, “entre les participants hi podem trobar gran diversitat: dones soles amb fill a càrrec, migrants, sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional, joves amb experiència limitada, etc.”.

Itineraris personalitzats per facilitar la integració sociolaboral

La Irene explica que el procés d’inserció laboral que segueixen aquestes dones es caracteritza per tenir un itinerari personalitzat, el qual parteix amb una primera entrevista en què fan una valoració i estableixen les diferents fases del procés i les activitats associades a cadascuna d’elles.

“En funció de la situació de partida, l’itinerari pot variar de la mera intermediació al treball més intensiu en el desenvolupament de competències: millora de capacitats personals i socials, coneixements i habilitats relacionades amb les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), qualificació professional, competències específiques per a la recerca de feina (elaboració del currículum, gestió de recursos, preparació d’entrevistes, etc.)”, explica la Irene sobre el camí que segueixen per a la integració sociolaboral.

Les accions formatives, imprescindibles per a la inserció laboral

Pel que fa a la formació que reben les participants, la Irene destaca dues modalitats que gestiona el Punt de Formació Incorpora d’Asociación Evangélica Nueva Vida: “d’una banda, formacions que comporten obtenir una quantificació professional i, de l’altra, formació bàsica en competència tecnològica per a aquelles persones que ho necessitin, a través de les accions formatives ‘Treballant en digital’”.

Oferir optimisme i empoderament a aquestes dones també es converteix en una tasca essencial per a la seva inserció laboral. “De fet, tenim prevista la realització d’un taller grupal d’empoderament, ja que la metodologia grupal sol incrementar els resultats positius”, puntualitza la Irene. “Treballar aspectes com la resiliència, l’autoestima o l’actitud proactiva, a vegades, és determinant”, afegeix com a solució davant de les dificultats que comporta la recerca de feina.

La intermediació com a peça clau del programa Incorpora

Per ajudar les participants del programa Incorpora en la seva integració sociolaboral, la Irene creu que “és fonamental la relació amb les empreses, igual que la col·laboració de persones voluntàries en les diferents fases dels projectes”. “L’objectiu és sempre la inserció laboral, cada cop més amb criteris de qualitat”, assenyala.

En aquest sentit, però, destaca l’especial importància que té que les empreses amb responsabilitat social corporativa col·laborin amb el programa Incorpora. “Potser la dificultat més gran, o almenys això és el que jo percebo, consisteix a arribar a les persones responsables per poder explicar els beneficis del programa”, comenta la Irene. “Ens costa arribar als empresaris per explicar-los les bondats de la inserció laboral”, insisteix.

40 dones en situació de vulnerabilitat ateses fins ara

El programa Incorpora a Cantàbria, tal com explica la Irene, està integrat per diverses entitats socials que treballen en xarxa i comparteixen un espai comú. Des de la Creu Roja, s’adrecen a dones en situació de vulnerabilitat, donant prioritat a dones víctimes de violència de gènere.

“Moltes vegades són dones que ja han passat per projectes de formació i ocupació, però que actualment estan aturades i retornen a la Creu Roja buscant suport. També venen per iniciativa pròpia, perquè algú els parla del servei que prestem”, relata la Irene sobre les dones que arriben a participar en el programa Incorpora.

El 2021, el Grup Incorpora Cantàbria va aconseguir un total de 444 insercions laborals de persones en risc d’exclusió social, alhora que un total de 171 empreses contractants van incorporar a les seves plantilles persones de col·lectius vulnerables per millorar la seva vida professional i personal.

Des que la Creu Roja es va integrar a la Xarxa Incorpora el gener d’enguany, la Irene explica que han atès un total de 40 dones en diverses situacions i graus de vulnerabilitat. “L’abast del programa Incorpora encara no és gaire ampli, però l’objectiu és arribar a les 100 al final d’any”, conclou la Irene.

Compartir:

linkedin