La inserció laboral de persones amb problemes de salut mental durant la pandèmia

La inserció laboral de persones amb problemes de salut mental durant la pandèmia

El Xavi Barceló, tècnic Incorpora de l'associació Salut Mental Ponent de Lleida.

“La salut mental és un tema transversal que ens afecta a tots i a totes”. Així ho afirma el Xavi Barceló, tècnic Incorpora de l'associació Salut Mental Ponent de Lleida, que a la vegada ha assegurat que els col·lectius més vulnerables s’han vist molt més afectats mentalment arran de la crisi de la COVID-19.

Parlem amb ell sobre la seva labor durant els dos últims anys de pandèmia: des de les dificultats amb què s’ha anat trobant pel camí fins als reptes i perspectives de futur per promoure la salut mental i la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals.

La pandèmia i el seu impacte en la salut mental

Incorpora Salut Mental és una línia del programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa” que desenvolupa plans de recolzament per facilitar l’ocupabilitat de les persones amb trastorns mentals i impulsar la salut mental a la feina.

En aquest projecte treballa Xavi Barceló, qui ha viscut uns anys d’allò més moguts laboralment degut a la pandèmia. “Confinament, estrès, ERTE, coronavirus i salut mental han sigut tema de conversa durant aquests últims anys”, explica el Xavi, que assenyala com “els nostres drets i autonomia personal i col·lectiva s’han vist vulnerats com a conseqüència de la COVID-19”, com també destaca “la muntanya russa d’emocions en què hem conviscut a escala personal i relacional”.

La bretxa digital com a factor limitant dels col·lectius vulnerables

Durant aquest període complex, el Xavi té molt clar qui ha patit més les conseqüències d'aquesta crisi: “Com sempre, les persones més vulnerables i amb oficis més precaris són les que s’han emportat la pitjor part, ja que són qui han tingut més probabilitats de perdre la feina o s’han vist afectades pels ERTE, com va ser el cas del sector de l'hostaleria i el turisme”.

Sobre aquest aspecte, el Xavi apunta a la bretxa tecnològica existent a les persones en risc d'exclusió social com un dels factors limitants que més van repercutir a l’hora d’impulsar les insercions laborals durant aquest període.

“Aquests col·lectius més vulnerables que no estaven familiaritzats amb les noves tecnologies i que no tenien dispositius intel·ligents com ara smartphones i ordinadors quedaven totalment al marge de poder fer una candidatura laboral, o fins i tot de fer una sol·licitud de prestació per atur als organismes oficials perquè de forma presencial, literalment, no t'atenien”, explica.

Des de l'associació Salut Mental Ponent, en el marc d’Incorpora Salut Mental, han detectat aquesta problemàtica durant els últims dos anys de pandèmia ja que, tal com explica el Xavi, “la bretxa digital ha sigut una possible causa de malestar emocional i d’ansietat per no poder accedir fàcilment al mercat laboral, i això també s’ha vist pel nombre de persones ateses”.

Itineraris personalitzats per a les persones amb trastorns mentals

Com a tècnic d’inserció laboral, el Xavi assenyala que la seva missió fonamental és millorar l’ocupabilitat dels participants a Incorpora Salut Mental per facilitar la seva integració laboral, “tot incidint en la modificació o reducció de les barreres que puguin ser estructurals”.

Amb la finalitat d’assolir aquest repte, el Xavi explica la necessitat de dissenyar i executar itineraris personalitzats per a les persones amb trastorns mentals, “tot oferint acompanyament i seguiment individualitzat”, així com formacions capacitadores en diferents sectors”.

Per fer aquest acompanyament, el Xavi insisteix en l'aplicació d’una metodologia que reforci i garanteixi l’èxit un cop hi hagi una inserció laboral: “la de realitzar un seguiment a les persones cada quinze dies o un cop al mes mitjançant una trucada o bé un WhatsApp i, si la persona ho creu convenient, concertar una nova visita”.

“Moltes vegades la persona carrega inseguretats i/o creences limitants que podem resoldre des del programa Incorpora mitjançant un seguiment i, en cas que sigui més greu o patològic, derivar a la xarxa de salut mental on es trobi o hauria d’haver-se trobat”, afegeix el tècnic.

Són molts els casos de persones amb trastorns mentals a les quals el Xavi ha ajudat des d’Incorpora Salut Mental. Concretament, recorda l'exemple d’un home que, degut a un accident laboral en la construcció que li va deixar seqüeles físiques i psicològiques, va estar fora del mercat laboral durant anys. Tot i això, gràcies a l'acompanyament i al recolzament de l'associació Salut Mental Ponent, va tornar a trobar una feina que avui li permet complir les seves expectatives laborals i personals. “Ens va marcar la seva força de voluntat i la seva motivació per al repte ja que, si un ho vol, es pot”, afirma el Xavi.

Les empreses amb compromís social, peça clau per a la integració social

Des del Grup Incorpora Lleida ja porten comptabilitzades en el primer semestre d'aquest any un total de 603 insercions laborals de persones en risc d'exclusió social, entre les quals també s’hi troben persones amb problemes de salut mental com les que atén el Xavi.

Per aconseguir la integració laboral d'aquestes persones, el Xavi, com a tècnic Incorpora, ressalta la importància de “comptar amb la col·laboració d'empreses de diversos sectors perquè participin en aquesta iniciativa de compromís social, així com la feina en xarxa amb les entitats del programa Incorpora”. Un total de 229 empreses socialment responsables ja van apostar per participar en el programa Incorpora durant el primer semestre de l'any, com a mostra de la seva responsabilitat social corporativa.

“El millor que aporta el programa Incorpora Salut Mental a la societat crec que és un punt de recolzament i de trobada on les persones amb més o menys problemes de salut mental poden expressar les seves pors i debilitats, però també les seves expectatives i voluntats per responsabilitzar-se de les seves vides i intentar ser més autònomes”, conclou el Xavi.

 

Compartir:

linkedin