El Curs d’Atenció al Client impartit al Baix Penedès finalitza amb nou insercions laborals

El Curs d’Atenció al Client impartit al Baix Penedès finalitza amb nou insercions laborals

El Curs d’Atenció al Client en el sector serveis que s’ha dut a terme recentment en el Punt de Formació Incorpora (PFI) gestionat per l’entitat Incorpora Actua ha finalitzat amb nou insercions laborals de persones en risc d'exclusió social, i s’espera que aquest nombre augmenti les pròximes setmanes amb noves contractacions de participants.

Una formació professional que han pogut gaudir 14 usuaris Incorpora

El curs s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Escola de Turisme del Baix Penedès (Fundació Santa Teresa, entitat del Grup Incorpora Tarragona), que ha aportat una gran experiència en l’hostaleria, un dels sectors amb més demanda en el territori.

Durant 250 hores, les 14 persones participants s’han format en competències transversals, com ara el treball en equip, la marca personal o la resolució de conflictes, i han adquirit eines i competències tècniques i específiques del sector de l’hostaleria, com les regles bàsiques de sala en restaurant i bar, molt ben valorades per les empreses contractants.

Aquesta part de la formació, centrada en el desenvolupament de competències tècniques, s’ha realitzat a les instal·lacions de l'escola, la qual cosa ha permès que els participants adquirissin les eines i competències en un entorn real i que, per tant, finalitzessin el curs amb un coneixement molt ampli del sector.

Com a últim pas per finalitzar el curs, l’alumnat ha posat en pràctica tot el que ha après a través de pràctiques no laborals en diferents empreses del territori col·laboradores del programa Incorpora.

Els resultats van arribar abans del que s’esperava: nou insercions laborals abans de finalitzar el curs

Els participants que han finalitzat el curs han obtingut un certificat expedit pel programa Incorpora en el qual es reflecteixen els coneixements adquirits durant la formació. Així mateix, l’Escola de Turisme també els ha facilitat un certificat i els ha format per a l’obtenció del carnet de manipulació d’aliments, molt important en el món de l’hostaleria.

D’aquesta manera, l’alumnat va acabar el Curs d’Atenció al Client amb una molt bona preparació i formació per accedir al mercat laboral. La millor prova d'això són les nou insercions laborals que es van produir inclús abans que finalitzessin les pràctiques.

Des del Punt de Formació Incorpora gestionat per Actua van enviar una enquesta de satisfacció a totes les parts implicades en aquest curs, tant als participants com a les empreses col·laboradores de les pràctiques no laborals, amb l’objectiu de continuar millorant de cara a pròximes formacions.

Gran part dels alumnes que han participat en les formacions ha destacat com a molt positiu l’acompanyament que ha rebut en l’àmbit personal, ja que sent que se l’escolta i que es crea un vincle molt positiu amb els tècnics de formació i la resta dels participants.

Actua ha impulsat 24 insercions laborals el 2023 a través del seu Punt de Formació Incorpora

Del començament del 2023 ençà, l’entitat Incorpora Actua ha facilitat la inserció laboral de 19 persones en risc d'exclusió social gràcies a les dues formacions que han realitzat a través del Punt de Formació Incorpora al Vendrell, al Baix Penedès.

Les diferents entitats que conformen el Grup Incorpora Tarragona ja estan treballant en noves formacions amb l’objectiu de continuar fomentant insercions laborals en el territori i d’ajudar les empreses a trobar personal qualificat.

Compartir:

linkedin